КОНТАКТИ

Телефони за контакт:

ОФИС НА ФИРМАТА 0331 / 6 53 17

T.I.R. ПАРКИНГ : 0331 / 6 70 04

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 0888 54 96 20

ТЪРГОВСКИ ПЪЛНОМОЩНИК 0898 78 28 28

Седалище и адрес на управление на фирмата:

“ ПАРКИНГ – ДС “ АД

гр. Асеновград

ул. “ Трети март “ 32 , ап. 2

Aко имате въпроси използвайте формата по-долу: